Často kladené otázky

 
 1. Čo je Etarget?
 2. Koľko stojí služba Etarget?
 3. Čím je Etarget iný od ostatných reklamných systémov?
 4. Koľko stojí zriadenie služby Etarget?
 5. Existuje nejaké minimum, ktoré musím za určité časové obdobie preinvestovať v Etargete?
 6. Kde sa zobrazuje moja reklama prostredníctvom služby Etarget?
 7. Akým spôsobom sa zobrazuje moja reklama?
 8. Kedy sa moja reklama začne zobrazovať?
 9. Pre koho je služba ETARGET určená?
 10. Aké sú výhody tejto služby?
 11. Etarget je medzinárodná spoločnosť, kde všade pôsobí a na ktorých portáloch sa zobrazuje v jednotlivých krajinách?
 12. Podľa akého kritéria sú reklamy vo výsledkoch vyhľadávania zoraďované?
 13. Aké produkty prináša Etarget svojim klientom?
 14. Aké dlhé by mali byť odkazy?
 15. Ako sa zaregistrujem?
 16. Nevlastním žiadnu firmu, môžem sa registrovať?
 17. Ako zistím, že sa moje odkazy zobrazujú?
 18. Ako si môžem zmeniť fakturačné údaje?
 19. Ako môžem zmeniť už vystavenú faktúru?
 20. Ako prebieha platba? Ako sa dá za služby platiť?
 21. Ako prebieha fakturácia?
 22. Načo slúži "Zobraz iba domenu" pri editácii odkazu?
 23. Prečo sa moje odkazy nezobrazujú?
 24. Prečo ETARGET pozastavuje niektoré slová?
 25. Kedy môžu byť moje slová pozastavené?
 26. Čo je to Normalizované CTR slova? Podľa akých kritérií je určená?
 27. Zaslal som peniaze, ale kredit mi stále ešte nebol dobitý. Prečo?
 28. Môj odkaz sa zobrazuje na všetkých partnerských portáloch okrem určitého portálu XY.... Prečo?
 29. Nie som platca DPH, čo to pre mňa znamená?
 30. Využívam slovenský ETARGET, ale daňový domicil mám v inej krajine, ktorá je členom EÚ, musím platiť DPH?
 31. Ako môžem uhradiť kredit, keď som cudzinec, ktorý chce inzerovať na slovenských portáloch?
 32. Ako zadám najlepšie slová pre môj odkaz?
 33. Ako ETARGET určuje kedy zobraziť môj odkaz v katalógu?
 34. Ako funguje mesačný limit?
 35. Čo sú to "ETARGET - kontextové odkazy"
 36. Ako sa zobrazujú kontextové odkazy na partnerských portáloch?
 37. Ako pristupuje ETARGET k sporom o značku?
 38. Čo je to revízia a podľa akých pravidiel prebieha?
 39. Je dobíjanie kreditu platobnou kartou bezpečné?
 40. Čo je to sledovacia URL (tracking URL) a na čo sa používa?
 41. Čo je to "vyklikávanie"?
 42. Čo je to conversion rate a ako ju zvýšim?
 43. Akým spôsobom ETARGET zamedzuje vyklikávaniu?
 44. Čo sú Prémiové stránky?
 45. Prečo ste mi nabili nižšiu čiastku, než ako som vám zaslal na účet?
 46. Môžem si vybrať na ktorých portáloch sa majú moje odkazy zobrazovať?
 47. Ako docielim aby sa môj odkaz zobrazil iba na konkrétne slovo a nie na toto slovo v spojení s inými slovami?
 48. Koľko môžem cez ETARGET zarobiť?
 49. Kedy dostanem zaplatené?
 50. Je potrebné vystavovať faktúru?
 51. Na akú adresu mám posielať faktúru?
 52. Som platca DPH. Akú sumu mám uviesť na faktúre?
 53. Nasadené plochy sa nezobrazujú a v konte nevidím žiadne štatistiky. Prečo?
 54. Prečo bola moja doména zamietnutá?
 55. Použitie kódu v rôznych krajinách.
 56. Aké sú najčastejšie dôvody pre zamietnutie reklamnej plochy?
 1. Čo je Etarget?
  Etarget je reklamná sieť, ktorá na internete nájde potenciálnych zákazníkov vašej firmy a privedie ich na vašu firemnú webstránku.

  Etarget na stránkach ako Sme.sk, Markíza.sk, Etrend.sk, Hospodárske noviny, Čas.sk a ďalších viac ako 1000 slovenských stránkach umiestňuje textové reklamné odkazy svojich klientov.

  Tieto odkazy sa zobrazujú internetovým surferom cielene podľa obsahu článku a záujmov čitateľov.

  Odkazy sa zobrazujú bezplatne, platí sa až za záujem potenciálnych zákazníkov, teda až po kliknutí surfera na reklamu.
 2. Koľko stojí služba Etarget?
  Služba je spoplatnená podľa počtu kliknutí na vašu reklamu (Etarget textový odkaz). To znamená, že za videnia Vášho odkazu nič neplatíte. Základná cena kliku je 0,03 €. Viac informácií nájdete v cenníku.
 3. Čím je Etarget iný od ostatných reklamných systémov?
  Hlavným rozdielom je cielenosť. Etarget dodáva cielenú reklamu. To znamená, že užívateľovi sa zobrazuje reklama na produkty, o ktoré má s najväčšou pravdepodobnosťou záujem. Medzi ďalšie výhody systému patrí široká distribučná sieť a možnosť online práce s Vašou reklamou.
 4. Koľko stojí zriadenie služby Etarget?
  Zriadenie služby je zadarmo.
 5. Existuje nejaké minimum, ktoré musím za určité časové obdobie preinvestovať v Etargete?
  V Etargete nie ste viazaný ani na obdobie, ani preinzerovanú sumu. Jediné obmedzenie sa vzťahuje na minimálnu výšku prvej platby (dobitie kreditu), čo je 72 € s DPH. Minimálna výška každej nasledovnej platby je 36 € s DPH.
 6. Kde sa zobrazuje moja reklama prostredníctvom služby Etarget?
  Vaša reklama sa zobrazuje na všetkých našich partnerských portáloch. Momentálne nimi sú: #SK_PORTALLIST#.
 7. Akým spôsobom sa zobrazuje moja reklama?
  Textové odkazy Etarget sa zobrazujú na začiatku výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, na prvých miestach v sekciách katalógov a pri relevantných článkoch (články súvisiace s tématikou odkazu).
 8. Kedy sa moja reklama začne zobrazovať?
  Vaša reklama sa začne zobrazovať okamžite po tom, ako si vytvoríte odkazy a nabijete kredit. To znamená, hneď ako nám na účet príde Vaša platba (to môže byť ihneď v prípade online platby alebo max. 5 dní v prípade medzibankového prevodu), sa Vaše odkazy začnú zobrazovať na všetkých našich partnerských portáloch.
 9. Pre koho je služba ETARGET určená?
  Služba je určená najmä pre spoločnosti, ktoré majú stránku, na ktorej prezentujú svoju ponuku. Nemusí ísť o internetový obchod, veľa našich klientov má na stránke iba základné údaje o svojej ponuke a kontakt.
 10. Aké sú výhody tejto služby?
   Zobrazovanie reklamného odkazu naraz na viacerých portáloch
   Stačí Vám zadať odkaz raz a byť v kontakte len s jednou firmou a Vaša reklama sa zobrazí na viacerých portáloch. Nebyť ETARGETu, museli by ste s každým portálom jednať o reklame samostatne.
  1. Cielená reklama pomocou kľúčových slov
   ETARGET umožňuje cieliť reklamu podľa kľúčových slov. Túto možnosť poskytujú aj niektoré konkurenčné slovenské systémy, ale iba ETARGET umožňuje zadávať neobmedzený počet slov a hocikedy ich online meniť.
  2. Platba len za klik
   Služby, ktoré ETARGET momentálne poskytuje sú účtované za počet klikov. Tým sa ETARGET výrazne líši od väčšiny systémov na trhu, ktoré sú účtované za videnia alebo za určitý čas.
  3. Jednoduchosť zadávania reklamy
   Môžete si celú reklamnú kampaň (odkazy) zadať sami na stránke ETARGET. Nepotrebuje posielať žiadne objednávky ani nikomu telefonovať, a nemusíte čakať na aktiváciu. Vaše odkazy sú aktívne hneď po nabití kreditu na všetkých partnerských portáloch. To znamená, že ak zaplatíte online (teda platba príde ihneď), tak od Vašej registrácie po zobrazovanie prvých odkazov môže uplynúť približne 10 minút.
  4. Aktuálne štatistiky, možnosť plne ovládať celý priebeh kampane
   • Nonstop prístup do konta nalogovaním sa pomocou loginu a hesla
   • Možnosť ľubovoľne si zadať, meniť, pozastaviť odkazy a kľúčové slová
   • Prístup k priebežne aktualizovaným štatistikám úspešnosti kampane – presný prehľad, koľko užívateľov odkaz videlo a koľko naň kliklo. Štatistiky sú aktualizované každé 2 hodiny.
 11. Etarget je medzinárodná spoločnosť, kde všade pôsobí a na ktorých portáloch sa zobrazuje v jednotlivých krajinách?
  Etarget pôsobí v ôsmich krajinách:
  - Slovensko
  - Česká republika
  - Maďarsko
  - Poľsko
  - Rumunsko
  - Chorvátsko
  - Srbsko
  - Bulharsko

  Partnerské portály na Slovensku:
  #PORTALTABLE
 12. Podľa akého kritéria sú reklamy vo výsledkoch vyhľadávania zoraďované?
  Prečítajte si sprievodcu k určovaniu cien a poradia
 13. Aké produkty prináša Etarget svojim klientom?
  Momentálne sú to:
  1. Zobrazovanie textových odkazov na prvých 5tich pozíciách v partnerských vyhľadávačoch a katalógoch
  2. Zobrazovanie relevantných textových odkazov pri článkoch na partnerských obsahových portáloch
  3. Zobrazovanie reklamných odkazov s obrázkom
 14. Aké dlhé by mali byť odkazy?
  Odkazy majú byť krátke a výstižné. Analýza ukázala, že najefektívnejšie odkazy sú v dĺžke do 30 znakov v titulku a do 80 znakov v popise. Kratšie odkazy môžu znamenať až 3 krát vyššie CTR, t.j. viac návštevníkov a nižšia cena za kliknutie.
  Ako písať krátke odkazy? Zvažujte každé slovo v odkaze, či prináša jeho čitateľovi užitočnú informáciu. Vyvarujte sa nič nehovoriacim formuláciám ako: „Dovoľujeme si Vás pozvať do ...“ , „Poskytujeme vysoko kvalitné a cenovo dostupné služby v oblasti ...“ alebo „Na našej stránke nájdete:... „ a nasleduje zoznam všetkých produktov.
 15. Ako sa zaregistrujem?
  Vyplníte krátky formulár na stráke www.etarget.sk/register, kde zadáte Váš prvý reklamný odkaz a základné údaje ako napr. prihlasovacie meno (login) a heslo.
 16. Nevlastním žiadnu firmu, môžem sa registrovať?
  Áno, táto služba je aj pre fyzické osoby. Do kolonky "názov spoločnosti" v tomto prípade zadajte Vaše meno a priezvisko.
 17. Ako zistím, že sa moje odkazy zobrazujú?
  Stačí, ak v jednom z našich partnerských vyhľadávačov (napr. www.zoznam.sk) zadáte kľúčové slovo, na ktoré inzerujete a skontrolujete, či sa zobrazuje Váš odkaz v prvej 5-ke.
 18. Ako si môžem zmeniť fakturačné údaje?
  Fakturačné údaje si môžete zmeniť v sekcii Nastavenia -> Fakturačné údaje
 19. Ako môžem zmeniť už vystavenú faktúru?
  Ak sa stalo, že Vám bola vystavená faktúra s nesprávnymi údajmi, kontaktuje, prosím, naše obchodné oddelenie emailom (obchod@etarget.sk) alebo telefonicky na tel. +421 2 32 22 10 10.
 20. Ako prebieha platba? Ako sa dá za služby platiť?
  Za službu platíte formou zvyšovania Vášho kreditu v systéme. Tento kredit sa Vám následne znižuje používaním služby. Kredit môžete navýšiť prevodom na náš účet v Tatra banke (262 454 5622 / 1100) s uvedením Vášho zákazníckeho čísla ako variabilný symbol. Taktiež môžete platiť priamo na internete platobnou kartou (embosovanou) alebo cez Tatrapay (ak máte účet v Tatrabanke).
 21. Ako prebieha fakturácia?
  Po dobití kreditu Vám príde faktúra emailom, túto si môžete vytlačiť a založiť do účtovníctva. Takáto faktúra slúži ako plnohodnotný účtovný doklad.
 22. Načo slúži "Zobraz iba domenu" pri editácii odkazu?
  Ak máte pri odkaze zaškrtnuté zobraz iba doménu, bude sa zobrazovať pri Vašom odkaze vo výsledkoch vyhľadávania iba doména, a nie celá URL. To znamená, že napr. z URL www.mojobchod.sk/novinky/elektronika/item.php?i=34 sa zobrazí iba www.mojobchod.sk.
 23. Prečo sa moje odkazy nezobrazujú?
  1. Nemáte dobitý kredit, resp. Váš kredit sa už minul.
  2. Váš odkaz bol zamietnutý našim revízorom (viď. Pravidlá tvorby odkazov)
  3. Konkurencia ponúkla vyššiu cenu za klik (alebo má vyššiu kvalitu odkazu) a Váš odkaz vytlačila z prvých piatich pozícií (zobrazuje sa iba prvých 5)
 24. Prečo ETARGET pozastavuje niektoré slová?
  ETARGET je dodávateľom cielenej reklamy, a preto je pre nás nanajvýš dôležité, aby k odkazom boli priradené iba kľúčové slová, ktoré s nimi súvisia. Ak inzerent pridá k svojmu odkazu slovo, ktoré s odkazom nemá priamy súvis, bude takéto slovo pozastavené. Našim cieľom je zobrazovať užívateľom iba také odkazy, ktoré zodpovedajú tomu, čo hľadajú, alebo s tým majú veľmi blízku súvislosť. V opačnom prípade by vznikala nedôvera v naše odkazy a užívatelia by ich začali ignorovať, čo by bol presný opak toho, čo chceme my a naši inzerenti dosiahnuť.
 25. Kedy môžu byť moje slová pozastavené?
  Vaše slová môžu byť pozastavené počas revízie, keď revízor usúdi, že dané slovo sa k odkazu nehodí.
 26. Čo je to Normalizované CTR slova? Podľa akých kritérií je určená?
  Prečítajte si sprievodcu k určovaniu cien a poradia.
 27. Zaslal som peniaze, ale kredit mi stále ešte nebol dobitý. Prečo?
  Ak ste poslali platbu z inej banky, môže prevod trvať aj 5 pracovných dní. V prípade, že ste platbu poslali dávnejšie, kontaktujte naše obchodné oddelenie (obchod@etarget.sk alebo +421 2 32 22 10 10)
 28. Môj odkaz sa zobrazuje na všetkých partnerských portáloch okrem určitého portálu XY.... Prečo?
  Portály majú konečné právo rozhodovať o tom, akí inzerenti sa na ich stránkach zobrazovať budú a akí nie. Táto situácia môže nastať najmä v prípade, ak je Vaša firma konkurentom daného portálu.
 29. Nie som platca DPH, čo to pre mňa znamená?
  Znamená to, že vo fakturačných údajoch kolonku IČ pre DPH nevyplníte, vyplníte iba DIČ.
 30. Využívam slovenský ETARGET, ale daňový domicil mám v inej krajine, ktorá je členom EÚ, musím platiť DPH?
  Nie. Skôr ako uskutočníte prvú platbu, kontaktuje naše obchodné oddelenie, aby sme Vám po platbe zaslali faktúru bez DPH. Po zaslaní platby Vám bude nabitá rovnaká čiastka, akú pošlete, t.j. pri zaslaní 200 € Vám bude kredit nabitý na 200 €.
 31. Ako môžem uhradiť kredit, keď som cudzinec, ktorý chce inzerovať na slovenských portáloch?
  Ak chcete inzerovať na slovenskom ETARGETe, musíte sa zaregistrovať cez www.etarget.sk/register. Registrácia na ostatných trhoch ETARGET nestačí.
  Pokiaľ však máte registráciu v zahraničnom konte ETARGETu, môžete si previesť kredit zo svojho konta ETARGET v zahraničí na Slovenský. Nástroj na presun kreditu nájdete v sekcii Kredit. Obdobným spôsobom si môžete previesť kredit zo slovenského ETARGETu do ktoréhokoľvek iného konta či už na slovensku alebo na ostatných trhoch kde ETARGET pôsobí.
 32. Ako zadám najlepšie slová pre môj odkaz?
  Pri výbere slov sa skúste vžiť do kože užívateľa, ktorý hľadá službu alebo produkt, ktorý predávate. K odkazu si zadajte slová, ktoré podľa Vás užívatelia používajú pri hľadaní.Taktiež môžete použiť slová charakterizujúce témy, o ktoré sa Váš zákazník zaujíma, o ktorých číta články na internete.
 33. Ako ETARGET určuje kedy zobraziť môj odkaz v katalógu?
  Každá kategória katalógu má pridelené určité kľúčové slová. Na základe týchto slov sa Váš odkaz v danej kategórii zobrazuje. V prípade, že máte záujem sa zobrazovať v konkrétnej kategórii, kontaktujte naše obchodné oddelenie, kde Vám doporučia slová, na ktoré máte inzerovať, ak sa chcete v danej kategórii zobrazovať.
 34. Ako funguje mesačný limit?
  Pomocou mesačného limitu si môžete určiť maximálnu čiastku, ktorú chcete cez systém preinzerovať za kalendárny mesiac. Vaše odkazy budú pozastavované priebežne počas celého mesiaca tak, aby ste tento limit neprekročili.
 35. Čo sú to "ETARGET - kontextové odkazy"
  ETARGET kontextové odkazy sa zobrazujú pri článkoch. Tieto odkazy sa zobrazujú na základe slov obsiahnutých v článku. ETARGET automaticky zisťuje, ktoré kľúčové slová vystihujú daný článok a zobrazí pri ňom odkazy klientov, ktorí na tieto kľúčové slová inzerujú.
 36. Ako sa zobrazujú kontextové odkazy na partnerských portáloch?
  Kontextové odkazy sa zobrazujú pod článokom.
 37. Ako pristupuje ETARGET k sporom o značku?
  ETARGET nezisťuje, či klient je vlastníkom určitej značky, alebo či má právo ju používať. V prípade, ak si všimnete, že nejaký klient inzeruje na slovo, ktoré je registrovanou značkou a Vy ste jej vlastníkom, upozornite nás na to a my dané slovo z jeho odkazu odstránime.
 38. Čo je to revízia a podľa akých pravidiel prebieha?
  Všetky odkazy a zmeny odkazov v ETARGET sú revidované podľa pravidiel tvorby odkazov. Revízia zabezpečuje, aby všetky odkazy v systéme zodpovedali určitému štandardu a aby slová, titulky a popisy odkazov boli relevantné k stránke inzerenta.
  Tu sú najdôležitejšia pravidlá:
  • Stránka musí byť funkčná.
  • Odkaz musí byť relevantný ku kľúčovým slovám.
  • WWW adresa odkazu musí ukazovať priamo na podstránku produktu alebo služby, ktorú poskytujete.
 39. Je dobíjanie kreditu platobnou kartou bezpečné?
  Platba kartou prebieha cez stránku Tatrabanky. Tatrabanka nezverejňuje Vami zadané údaje nám ani iným subjektom a ich prenos cez internet je chránený SSL protokolom (Vaše údaje putujú internetom kryptované), a preto je celá transakcia bezpečná.
 40. Čo je to sledovacia URL (tracking URL) a na čo sa používa?
  Ak chcete presne identifikovať všetky návštevy vašej stránky, ktoré vznikli preklikom z ETARGET odkazu, stačí ak na koniec URL použitej v odkaze pridáte vami vybraný parameter. Tento parameter môže byť napr. ref=etarget. Takze URL http://www.mojastranka.sk by bola http://www.mojastranka.sk/?ref=etarget. Keď si potom pozriete logy Vašej stránky (ak neviete, čo sú logy, spýtajte sa svojho webmastera) a tam nájdete, presne koľko užívateľov prišlo z ETARGET.
 41. Čo je to "vyklikávanie"?
  Vyklikávaním označujeme opakované klikanie na odkaz, za účelom spôsobenia škody zadávateľovi odkazu. Hlavným motívom vyklikávania je umelé zvýšenie nákladov na inzerciu zadávateľovi. K podobným neetickým praktikám sa uchyľujú najmä spoločnosti, ktoré nevedia prijať fakt, že ich konkurent inzeruje na to isté slovo ako oni, prípadne sa zobrazuje vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.
 42. Čo je to conversion rate a ako ju zvýšim?
  Conversion rate (CR) je konverzný pomer, ktorý sa vypočíta ako pomer nakupujúcich na stránke a návštevníkov stránky. Určuje, aká časť návštevníkov stránky nakoniec aj nakúpi. Toto číslo sa najčastejšie pohybuje medzi 0.5% - 5%.
 43. Akým spôsobom ETARGET zamedzuje vyklikávaniu?
  V ETARGET si plne uvedomujeme dôležitosť zabezpečenia služby proti "vyklikávačom". Vyklikávanie ohrozuje najdôležitejší faktor v našom vzťahu ku klientom: dôveru. Preto denne sledujeme všetky kliky a automaticky (podľa rôznych algoritmov) alebo manuálne po odsledovaní histórie kliknutí, čistíme kliknutia od podozrivých klikov. Za takéto kliknutia nič neplatíte. Sú automaticky ignorované už pri kliknutí, alebo neskôr prirátané k Vášmu kreditu vo forme bonusu. V prípade, že máte podozrenie, že na Váš odkaz je zámerne klikané, dajte nám o tom okamžite vedieť a zašlite nám všetky štatistiky, na základe ktorých ste k takémuto záveru dospeli.

  Pozn. na záver: Z uvedených informácií môžete ľahko nadobudnúť dojem, že vyklikávanie je bežná vec, našťastie opak je pravdou. Na 1000 kliknutí pripadá iba 1 podozrivý klik (a ten Vám automaticky pripočítame ku kreditu).
 44. Čo sú Prémiové stránky?
  Výberom a nastavením prémiových stránok zabezpečíte, aby sa Vaše odkazy zobrazovali častejšie.
  1. zvolte si stránky, ktoré sú pre vašu firmu atraktívne, prípadne si vytvorte vlastnú skupinu prémiových stránok.
  2. zvýšte maximálne ceny pre vybrané stránky a vaša reklama sa bude zobrazovať častejšie.
 45. Prečo ste mi nabili nižšiu čiastku, než ako som vám zaslal na účet?
  Suma v sekcii Kredit je bez DPH. Preto sa líši od Vami zaslanej čiastky, ktorá je s DPH. Ak dobijete 200 € s DPH, bude Vám nabité 162 € bez DPH.
 46. Môžem si vybrať na ktorých portáloch sa majú moje odkazy zobrazovať?
  Áno, v sekcii Nastavenia > Filter portálov.
 47. Ako docielim aby sa môj odkaz zobrazil iba na konkrétne slovo a nie na toto slovo v spojení s inými slovami?
  Ak chcete, aby sa Váš odkaz zobrazil iba v prípade, ak užívateľ hľadá presne to slovo, ktoré ste zadali (bez ďalších slov), zadajte toto kľúčové slovo v hranatých zátvorkách.
  Príklad: Na slovné spojenie [dvd obaly] sa zobrazí odkaz iba v prípade, ak niekto hľadá čiste “dvd obaly”. Ak užívateľ hľadá “cd a dvd obaly” Váš odkaz sa nezobrazí.
 48. Koľko môžem cez ETARGET zarobiť?
  Provízia predstavuje 50% z celkovej sumy klikov. Náklady na prevádzku systému, ako aj na prípadné zľavy, alebo akciový free bonus znáša ETARGET.
 49. Kedy dostanem zaplatené?
  Odmena sa vypláca raz mesačne, ak táto odmena presiahla 30€. Odmena je vyplácaná priamo na Váš bankový účet v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa ukončenia každého kalendárneho mesiaca.

  V prípade, že v danom mesiaci nedosiahnete stanovenú minimálnu výšku odmeny bude táto prevedená do ďalšieho obdobia a ETARGET ju vyplatí akonáhle dosiahne jej kumulovaná výška 30€.

 50. Je potrebné vystavovať faktúru?
  Fyzické osoby faktúru nevystavujú. SZČO a právnické osoby vystavia faktúru na spoločnosť ETARGET MEDIA LLP, so sídlom 2nd Floor, 9 Chapel Place, London EC2A 3DQ, United Kingdom, registračné číslo OC397791. ETARGET vyhlasuje, že nebude tieto faktúry evidovať, nakoľko účtovné predpisy v sídle spoločnosti takúto povinnosť neukladajú.
 51. Na akú adresu mám posielať faktúru?
  ETARGET nebude vyžadovať doručenie faktúry.
 52. Som platca DPH. Akú sumu mám uviesť na faktúre?
  Platcovia DPH vystavujú faktúry s nulovou DPH. Je potrebné vykonať samozdanenie.
 53. Nasadené plochy sa nezobrazujú a v konte nevidím žiadne štatistiky. Prečo?
  Plochy ešte neboli schválené adminom. Schvalovací proces môže trvať 48 hodín.
 54. Prečo bola moja doména zamietnutá?
  Spoločnosť ETARGET si vyhradzuje právo z ľubovoľného dôvodu schválit či odmietnuť novozaregistrovanú doménu - vrátane Adult domén, o ktoré prevažná časť klientov nemá záujem.
 55. Použitie kódu v rôznych krajinách.
  Každý portál má pridelené číslo platné v danej krajine. Ak váš kód bol vygenerovaný v slovenskom konte a vy ho chcete používať aj pre stránky napríklad v češtine, banner zobrazuje reklamné odkazy v slovenčine. Nesnažte sa zmeniť jazyk odkazov zmenou url adresy. Vaše ID patrí v inom štáte s najväčšou pravdepodobnosťou niekomu inému, takže Vaše výsledky pôjdu na jeho konto. Je potrebné mať pre každý štát, v ktorom chcete zobrazovať reklamné odkazy, vlastné konto s registráciou a generovať kód z neho.
 56. Aké sú najčastejšie dôvody pre zamietnutie reklamnej plochy?
  Stránka je v inom jazyku ako slovenčine.
  Nedostatočný obsah, väčšinu obsahu stránky tvorí reklama a sponzorované odkazy.
  Stránky zobrazujúce reklamné jednotky ETARGET nesmú: podporovať rasovú neznášanlivosť alebo potláčanie ľudských práv podporovať užívanie drog alebo iných omamných látok podporovať šírenie detskej a hard pornografie propagovať inú nelegálnu činnosť, najmä porušovanie autorských práv a hacking iný nevhodný obsah.
  Stránka porušuje niektoré z dalších zmluvných podmienok pre používanie reklamných odkazov ETARGET.